Vzdělání - partnerství - úspěch

VŠMIE
VŠMIEP

VŠMIEP pořádá konferenci
Zkušenosti s virtuálními měnami - Bitcoin měna budoucnosti?
pod záštitou rektora VŠMIEP prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.

Termín akce: 26. března 2014

Místo konání: Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva. Vltavská 14, 150 00 Praha 5 (stanice metra Anděl)

 

Předběžný program konference

08:30 - 09:00Registrace účastníků
09:00 - 09:15Zahájení konference a úvodní slovo rektora VŠMIEP
09:15 - 11:00I. blok konference: „Virtuální měny ve světě“

 • Ing. Jaroslav Brychta – ekonom, hlavní analytik společnosti X-Trade Brokers
 • Jiří Táborský - redaktor ekonomické rubriky Lidových novin
 • Ing. Marek Palatinus – programátor specializující se na problematiku virtuálních měn
 • PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec – doktorand na Katedře mikroekonomie a matematických metod FSV UK
 • Karel Javůrek – publicista věnující se problematice virtuálních měn, zakladatel Wealthico.com
11:00 - 12:00Přestávka
11:30 - 13:30II. blok konference: „Virtuální měny v České republice“

Diskusní příspěvky přednesou:

 • Mgr. Lenka Vrbíková – advokátka s dlouholetými zkušenostmi z bankovnictví, aktuálně se věnuje otázkám právního prostředí souvisejícího s užíváním virtuálních měn
 • Ing. Josef Myslín – Katedra informatiky, Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva
 • Martin Stránský - world BTC business, SE, majitel a CEO společnosti poskytující služby v oblasti obchodování s virtuálními měnami
 • Mgr. Jiří Tvrdý - vedoucí oddělení mezinárodního a právního FAU, Ministerstvo financí ČR
 • RNDr. Bc. Miroslav Veselý - referent analyticko-vyhledávacího oddělení, Ministerstvo financí ČR
 • Jan Vyskočil - ředitel společnosti Aterra Group, daňový poradce věnující se problematice virtuálních měn
13:30 - 14:00Závěrečné slovo rektora VŠMIEP a ukončení konference


Konferenci moderuje Ing. Roman Kořán, VŠMIEP.


Předběžný program konference ke stažení

Po skončení konference bude vydán recenzovaný sborník s ISBN. Standardizovaný formulář pro vložení textu příspěvku je uveden v samostatné příloze. Doporučený rozsah příspěvku je max. 8 stran formátu A4. Příspěvky budou před publikací posouzeny a recenzovány. Příspěvek je možno odevzdat buď při prezenci na konferenci, nebo nejpozději do 7 dnů od konání konference.

Výtisk sborníku z konference je na objednávku a jeho cena je stanovena na 120 Kč (neplatí pro vystupující). Výtisk je možné objednat na místě v den konání konference nebo na emailu gabriela.hujova@vsmiep.cz. Cenu objednaného sborníku je možné uhradit na místě nebo do 31. března na účet 535359001/5500, variabilní symbol: rodné číslo bez údajů za lomítkem (celkem 6 číslic), specifický symbol: 1141014, poznámka: sborník, Vaše jméno.

Přihlášku na konferenci a další informace naleznete zde.

Kontakt: Ing. Gabriela Hujová, email: gabriela.hujova@vsmiep.cz